Postdoc (Adiunkt) w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w projekcie Pana Juan Pablo Martinez Lopez.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin, BEETHOVEN 2, NCN

Kierownik projektu: dr hab. Bartosz Trzaskowski

Numer konkursu: CeNT-26.2-2020

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 20/11/2020

Słowa kluczowe: Metateza, modelowanie komputerowe, synteza, kataliza