Postdoc (Adiunkt) w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/09/2020

Słowa kluczowe: Metateza, modelowanie komputerowe, synteza, kataliza