Postdoc (Adiunkt) w Laboratorium Chemii Bioorganicznej

Dziedzina: Nauki chemiczne (chemia bioorganiczna)

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Dr Bartłomieja Fedorczyka na stanowisko postdoc (adiunkt) w projekcie. Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/09/2020

Słowa kluczowe: nukleotydy, inhibitory, 5' kap w mRNA, terapeutyczne mRNA