PhD student to the Laboratory of NMR Spectroscopy

Dziedzina: Chemistry / physics

Wyniki konkursu:

W ramach przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa rekomendowała kandydaturę mgr Ewy Nawrockiej na stanowisko doktoranta.Opis:

Nazwa stanowiska: doktorant
Dziedzina naukowa: Chemia/fizyka
Sposób wynagradzania: Stypendium
Liczba ofert pracy: 1
Kwota wynagrodzenia na miesiąc: 4000 PLN/miesiąc netto
Data rozpoczęcia pracy: 1.07.2018
Maksymalny okres umowy/stypendium: 3 lata
Instytucja: Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: Dr hab. Krzysztof Kazimierczuk
Tytuł projektu: „Methods of non-stationary signal processing for more sensitive NMR spectroscopy” Projekt jest realizowany w ramach programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie nowatorskich metod przetwarzania danych z „seryjnych” eksperymentów spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR). Metody analizy sygnałów niestacjonarnych będą zaimplementowane w różnego typu eksperymentach – od badań małych cząsteczek i ich mieszanin po badania makromolekuł. Spodziewanym wynikiem projektu będzie pakiet protokołów eksperymentalnych i programów do przetwarzania danych.

Zadania badawcze:

1. Implementacja opracowywanych rozwiązań opartych na analizie sygnałów niestacjonarnych w praktycznych zastosowaniach spektroskopii NMR.
2. Rozwój metod wielowymiarowych (w tym pure-shi i w ciele stałym) opartych o nowe techniki przetwarzania sygnału.
3. Zebranie narzędzi opracowywanych w projekcie i opisanie sposobu ich obsługi dla potencjalnych użytkowników.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Stopień magistra chemii, fizyki lub biofizyki
2. Zrozumienie podstaw spektroskopii NMR
3. Podstawowe umiejętności programistyczne mile widziane
4. Praktyczne doświadczenie w spektroskopii NMR mile widziane
5. Kandydat musi być studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim i otrzyma stypendium 4000 PLN/miesiąc przez czas trwania projektu (3 lata). W przypadku studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu zostanie promotorem.

Lista wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra
4. Jeden lub więcej listów polecających od naukowców znających Kandydata (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres)
5. Listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród
6. Listę konferencji w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień

Oferujemy:
– Interdyscyplinarne środowisko Centrum Nowych technologii
– Pracę w dynamicznej grupie zaangażowanej w międzynarodowe projekty.
– Publikacje naukowe w uznanych czasopismach chemicznych i biologicznych

Adres przesyłania zgłoszeń: www.nmr.cent.uw.edu.pl

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów) https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/297229

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail)
k.kazimierczuk@cent.uw.edu.pl
tytuł maila: „PhD STUDENT APPLICATION”

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 16/05/2018