Doktorant w Laboratorium Modelowania Biomolekularnego

Dziedzina: Biofizyka

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko Michała Michalskiego.Opis:

Tytuł projektu: Oddziaływanie peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi, OPUS 15, NCN

OPIS projektu:

Grypa jest jedną z pięciu najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych. Jedna z możliwych strategii terapeutycznych jest nakierowana na zatrzymanie wnikanie wirusa do komórek gospodarza, w szczególności poprzez uniemożliwienie fuzji błon lipidowych. W przypadku wirusa grypy, fuzja następuje za pośrednictwem białka hemaglutyniny (HA). Wprowadza ono swoje N-końcowe fragmenty, znane jako peptydy fuzyjne (HApf), do błony docelowej i inicjuje mieszanie się lipidów. Co ciekawe, HApf w postaci syntetycznych peptydów o długości od 20 do 23 aminokwasów są już w stanie łączyć liposomy bez udziału całej struktury HA. Szczegóły tego procesu na poziomie atomowym, choć kluczowe dla zrozumienia fuzji z udziałem HA, pozostają niezbadane. W ramach projektu przeprowadzimy symulacje komputerowe HApf w błonach lipidowych, w pełnej rozdzielczości atomowej, w połączeniu z badaniami eksperymentalnymi. Naszym celem jest zbadanie zachowania HApf w dwuwarstwowych warstwach lipidowych i uchwycenie wczesnych etapów procesu fuzji. Oprócz możliwości rozwiązania fascynujących problemów naukowych, udział w projekcie pozwoli na opanowanie najnowocześniejszych metod symulacji, w tym udoskonalonych technik próbkowania i metod wyznaczania energii swobodnej, zapewniając również duże pole do twórczej pracy nad nowymi narzędziami analitycznymi.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz pod adresem: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/job-offer_setny_phd-student.pdfTermin nadsyłania aplikacji: 30/04/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: wirus grypy, peptydy fuzyjne, dynamika molekularna, symulacje komputerowe