PhD Student (CeNT-11-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu komisja stypendialna zarekomendowała mgr Aleksandrę Parzuch na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta w Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych- Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Design, construction and investigations of earth abundant materials based heterojunctions for high efficiency solar energy conversion

Kierownik projektu: Renata Solarska, PhD DSc

Numer konkursu: CeNT-11-2022

Po więcej informacji na temat konkursu zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/04/2022

Słowa kluczowe: photoelectrochemistry; solar energy conversion; semiconductors;