Konkurs na 2 stanowiska z możliwością realizacji pracy dyplomowej (mgr) w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego.

Dziedzina: Chemia, fizyka.

Opis:

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

ogłasza konkurs na 2 stanowiska

z możliwością realizacji pracy dyplomowej (mgr) w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego.

 

Synteza i analiza za pomocą szerokiego spectrum nowoczesnych metod eksperymentalnych; dla chętnych obliczenia z użyciem metod teoretycznych state-of-the-art dla układów periodycznych (3D).

 

Stypendium miesięczne netto: 1500 zł (student)

Zatrudnienie od 1.10.2018 r.

Wymagania od kandydatów:
·   studenci II stopnia kierunków chemicznych, fizyki, lub pokrewnych multidyscyplinarnych lub materiałowych,

·   b. dobre oceny ze studiów I / II stopnia,

·   przyzwoita znajomość j. angielskiego,

·   wysoka motywacja, systematyczność, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole

 

Zgłoszenie powinno zawierać (wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych):
·   życiorys (CV) i list motywacyjny,

·   odpis kompletnego transkryptu ocen z dotychczasowego przebiegu studiów,

·   kopia .pdf pracy licencjackiej/inżynierskiej lub informacja o przewidywanym terminie obrony,

·   listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród (jeśli dotyczy),

·   listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień (jeśli dotyczy),

·   staże i praktyki zawodowe, inne osiągnięcia (jeśli dotyczy),

·   adres e-mail i nr. tel promotora pracy licencjackiej (referencje)

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 

Uniwersytet Warszawski,

Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, Pokój 3079, 02-097 Warszawa

z dop. “Maestro aplikacja student”
lub
w.grochala@cent.uw.edu.pl w tytule maila

“Maestro aplikacja student”Termin nadsyłania aplikacji: 12/06/2018