Group leader do projektu Kwantowe Technologie Optyczne

Dziedzina: fizyka optyczna

Wyniki konkursu:

W ramach przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa rekomendowała kandydaturę dr Wojciecha Wasilewskiego na stanowisko Lider zespołu (profesor nadzwyczajny naukowy).Opis:

Nazwa stanowiska: Lider zespołu (profesor nadzwyczajny naukowy)

Dziedzina: Technologie kwantowe, fizyka optyczna, optyka kwantowa, fotonika kwantowa

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): Umowa o pracę

Liczba ofert pracy: 2

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”): max. 27 000 PLN pełne średniomiesięczne koszty wynagrodzenia (zawierają „trzynastkę”), tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to max. 13 600 PLN/mies + „trzynastka”;

Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2018 r. lub później

Okres zatrudnienia: 4 lata (z możliwością przedłużenia)

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Tytuł projektu: Kwantowe Technologie Optyczne
Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie Centrum Kwantowych Technologii Optycznych, którego misją jest badanie zjawisk kwantowych, takich jak superpozycje i splątanie, w celu rozwijania nowych technik przetwarzania i transmisji informacji, metrologii, sensorów i obrazowania, z długoterminowymi perspektywami ich praktycznego wykorzystania

Zadania badawcze:
1. Utworzenie i nadzór nad zespołem badawczym w obszarze kwantowych technologii optycznych
2. Organizacja i realizacja badań, które zapewnią Centrum znaczące miejsce na arenie międzynarodowej
3. Upowszechnianie wyników wśród społeczności naukowej oraz forach publicznych
4. Poszukiwanie kontaktów przemysłowych.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Doktorat w dyscyplinie odpowiadającej agencie badawczej realizowanej w Centrum
2. Wybitne osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
3. Zdolności przywódcze potrzebne to prowadzenia zespołu badawczego
4. Otwartość na współpracę wewnątrz Centrum i na zewnątrz.

Lista wymaganych dokumentów:
1. życiorys
2. opis doświadczenia badawczego wraz z pełną listą publikacji
3. przedstawienie planów badawczych z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego i możliwych perspektyw kontaktów przemysłowych
4. deklaracja określająca, jak kandydat/ka odpowiada kryteriom konkursu i jak może wnieść wkład w działanie Centrum
5. nazwiska i dane kontaktowe co najmniej trzech doświadczonych pracowników naukowych, którzy mogą dostarczyć opinii na temat kandydata/kandydatki (dokumenty powinny mieć postać plików pdf dołączonych do pojedynczego listu elektronicznego)

Oferujemy:
Możliwość utworzenia i prowadzenia własnego zespołu badawczego w pasjonującym obszarze naukowym z perspektywami technologicznymi. Centrum zapewnia „start-up package” w postaci finansowania stanowisk młodych pracowników naukowych (postdoków, doktorantów i studentów) odpowiedni do doświadczenia i planów badawczych kierownika zespołu.

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): E-mail: qot@cent.uw.edu.pl  W tytule wiadomości proszę użyć „Group leader application”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 czerwca 2018 r.

Planuje się, że kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji do 15 czerwca 2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na 20 czerwca 2018 r.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z
późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 11/06/2018

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: Technologie kwantowe, fizyka optyczna, optyka kwantowa, fotonika kwantowa