Doktorant w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Dziedzina: biological science

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Sylwię Niedziółkę na stanowisko doktorantki w projekcie.Opis:

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of PhD Student in the Laboratory of Small Molecules’ Activation – Centre of New Technologies of the University of Warsaw.

Details of the competition are available on the website of the University of Warsaw.Termin nadsyłania aplikacji: 20/09/2020

Słowa kluczowe: biology, biotechnology, pharmacy