Doktorant w Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego wspólnego konkursu do Szkoły Doktorskiej UW i projektu badawczego, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko następującą kandydatkę: Nabila Nawaz.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają wspólny konkurs ze Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW do realizacji projektu badawczego oraz Szkoły Doktorskiej UW.

Tytuł projektu: Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej

Kierownik: dr hab. Renata Solarska, r.solarska@cent.uw.edu.pl

Projekt badawczy: NCN, Sonata-Bis 7

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.Termin nadsyłania aplikacji: 15/12/2020

Słowa kluczowe: photoelectrochemistry, solar energy conversion, semiconductors