Doktorant w Laboratorium Chemii Bioorganicznej

Wyniki konkursu:

W ramach przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa rekomendowała kandydaturę mgr Adama Mamota oraz mgr Mateusza Kozarskiego na stanowisko doktoranta.Opis:

Nazwa stanowiska: Doktorant
Dziedzina: Chemia organiczna, biochemia, biofizyka
Sposób wynagradzania: stypendium
Liczba ofert pracy: 2
Kwota wynagrodzenia/stypendium: 4000 zł
Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018
Okres zatrudnienia: 20 miesięcy
Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: Jacek Jemielity
Tytuł projektu: Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja

Opis projektu:

Nasze badania obejmują optymalizację metod syntezy chemicznej analogów nukleotydowych, opracowanie zmodyfikowanych nukleotydów jako narzędzi biologii molekularnej i koniugację nukleotydów ze znacznikami i
nanomateriałami. Jednym z naszych szczególnych zainteresowań jest konstruowanie eukariotycznych analogów mRNA o potencjale leczniczym. Celem projektu jest zaprojektowanie, synteza i weryfikacja analogów
znajdującego się na końcu 5’ mRNA kapu jako selektywnych inhibitorów trzech głównych związanych z nim białek: czynnika inicjacji translacji eukariotycznej 4E (eIF4E) i dwóch enzymów dekapujących (DcpS i Dcp2).
Białka te wybrano ze względu na ich kluczową rolę w regulacji aktywności mRNA i potwierdzony status celu molekularnego w chorobach nowotworowych i nerwowo-mięśniowych. Aby osiągnąć ten cel, proponujemy kompleksowe podejście obejmujące: 1) wytworzenie pochodnych kapu poprzez tradycyjną syntezę chemiczną, albo poprzez podejście kombinacyjne, w oparciu o chemię click in situ, 2) propozycje nowych sond  molekularnych i sposoby screeningu dostosowane do każdego z badanych białek, 3) dogłębną ocenę badanych inhibitorów z zastosowaniem metod biofizycznych, biochemicznych i strukturalnych w celu zrozumienia mechanizmu ich działania na poziomie molekularnym, 4) zastosowanie kilku strategii dostarczania badanych związków do komórek w celu wykazania ich potencjału biologicznego in vivo.

Zadania badawcze:

  • Doktorant 1: Chemia bioorganiczna: synteza nowych analogów kapu, synteza koinugatów inhibitorów białek zależnych od kapu z czynnikami promującymi przenikanie do komórek, synteza i wstępna charakterystyka znakowanych fluorescencyjnie sond molekularnych.
  • Doktorant 2: Biochemia, biofizyka: projekt i przeprowadzenie badań screeningowych, określenie parametru IC 50 , badanie właściwości inhibitorów białek zależnych od kapu metodami ortogonalnymi

Oczekiwania wobec kandydatów:

Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie chemii lub pokrewnej

2. Doskonałe zdolności komunikacyjne i motywacja do pracy
naukowej
3. Doświadczenie w zakresie chemii organicznej, znajomość technik
laboratoryjnych stosowanych podczas syntezy, oczyszczania i
identyfikacji związków organicznych
4. Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi aparatury NMR,
MS i HPLC, a także obsługa oprogramowania do analizy danych
NMR (ACD Labs, TopSpin, Mnova etc.) oraz oprogramowania
graficznego (Inkscape, GIMP etc.)

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV
2. list motywacyjny
3. lista publikacji i udziału w konferencjach
4. dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić
referencje
5. transkrypt ocen ze studiów (I i II stopnia)

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np.
strona www):

www.jemielitygrouop.pl
Adres przesyłania zgłoszeń: j.jemielity@cent.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

13 lipca 2018
Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy w dniach 16-27
lipca.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 13/07/2018