Doktorant – Kwantowe Technologie Optyczne

Dziedzina: Fizyka

Opis:

Nazwa stanowiska: Doktorant

Dziedzina: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika

Sposób wynagradzania: Stypendium

Liczba ofert pracy: 3

Kwota stypendium: 4 500 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018 r.

Okres zatrudnienia: 4 lata

Instytucja: Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Tytuł projektu: Kwantowe Technologie Optyczne

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest badanie specyficznie kwantowych zjawisk, takich jak superpozycje i splątanie, w celu rozwinięcia nowych metod przetwarzania i transmisji informacji kwantowej, metrologii, pomiarów i obrazowania.

Zadania badawcze:
1. Projektowanie schematów pomiarów kwantowych
2. Analiza skutków szumu i niedoskonałości
3. Identyfikacja fundamentalnych ograniczeń kwantowych jako wartości odniesienia.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Znajomość przynajmniej jednej z dziedzin: fizyka optyczna, optyka kwantowa, fotonika, teoria informacji, statystyka matematyczna, przetwarzania obrazów odpowiadająca poziomowi wykształcenia kandydata/kandydatki

Lista wymaganych dokumentów:
1. życiorys
2. opis doświadczenia badawczego
3. wykaz przedmiotów i ocen
4. dane kontaktowe przynajmniej jednego pracownika naukowego zaznajomionego z pracami kandydata/kandydatki

Oferujemy:
Uczestnictwo w interesującym projekcie poświęconym w dalszej perspektywie praktycznemu wykorzystaniu zjawisk kwantowomechanicznych

Link do strony Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/303855

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): qtlab@cent.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2018 r.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 01/06/2018

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika