Doktorant do Laboratorium Technologii Kwantowych

Dziedzina: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa

Opis:
Nazwa stanowiska: Doktorant
Dziedzina: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa
Sposób wynagradzania : Stypendium
Liczba ofert pracy: 1
Kwota stypendium: 4500 PLN/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2018
Okres zatrudnienia: do listopada 2019 r. (z możliwością przedłużenia)
Instytucja: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek
Tytuł projektu „Kwantowe systemy łączności optycznej

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu Celem projektu jest zastosowanie technik kwantowych do opracowania nowych metod modulacji i detekcji sygnałów optycznych na potrzeby łączności.
Zadania badawcze
  1. Modelowanie kanałów optycznych
  2. Opracowanie schematów modulacji i detekcji sygnałów
Oczekiwania wobec kandydatów Znajomość przynajmniej jednej z dziedzin: fizyka optyczna, teoria
informacji, optyka kwantowa, fotonika odpowiadająca poziomowi
wykształcenia kandydata/kandydatki
Lista wymaganych dokumentów 1. życiorys
2. opis doświadczenia badawczego
3. wykaz przedmiotów i ocen
4. dane kontaktowe przynajmniej jednego pracownika naukowego
zaznajomionego z pracami kandydata/kandydatki
Oferujemy Udział w interesującym projekcie badawczym związanym z
rozwojem następnych generacji systemów łączności
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail)  qtlab@cent.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń  01.06.2018
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 01/06/2018