Doktorant (CeNT-42-2022)

Dziedzina: Nauki Biologiczne (Biologia Molekularna/Biochemia/Biologia Nowotworów)

Wyniki konkursu:
W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Weronikę Skarżyńską.


Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłasza otwarcie konkursu na stanowisko doktoranta w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Mechanisms of protein transport to primary cilia

Kierownik projektu: Dr hab. Paweł Niewiadomski

Numer konkursu: CeNT-42-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 31/08/2022

Słowa kluczowe: Hedgehog, transcription factors, primary cilia, mass spectrometry, BioID, protein transport, endocytosis