Doktorant (CeNT-37-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne, nauki fizyczne, biologia, nauki farmaceutyczne

Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko dwóch doktorantów w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych– Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Double-knotted proteins – limits of topological complexity of proteins

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz.

Numer konkursu: CeNT-37-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/06/2023

Słowa kluczowe: structural biology, enzymes, protein expression, tRNA, X-ray, Cry-EM