Doktorant (CeNT-12-2022)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Alicję Kaźmierkiewicz na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu.

Kierownik projektu: Dr Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-12-2022

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 25/04/2022