Doktorant (CeNT-1-2023)

Dziedzina: Nauki Biologiczne (Biologia Molekularna/Biochemia/Biologia Nowotworów)

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu komisja stypendialna zarekomendowała Tomasza Uśpieńskiego na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym. 



Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłaszają otwarcie konkursu na stanowisko Doktoranta w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Mechanisms of transcriptional repression by Gli proteins in Hedgehog signaling

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Niewiadomski

Numer konkursu: CeNT-1-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.



Termin nadsyłania aplikacji: 24/01/2023

Słowa kluczowe: Hedgehog, transcription factors, CRISPR/Cas9, high-throughput screening, transcriptional repression, cancer