Doktorant (CeNT-8-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w Laboratorium Modelowania Biomolekularnego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: The influence of environment on biomolecular function, structure and interactions: lipid membrane curvature sensing by protein helices.

Kierownik projektu: Dr. Piotr Setny

Numer konkursu: CeNT-8-2022

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/05/2022

Słowa kluczowe: lipid membranes, membrane curvature, curvature sensing, trans-membrane helices, molecular dynamics simulations