Badacz/Postdok (WIB) (18.08.2022)

Opis:

Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

Więcej informacji.Termin nadsyłania aplikacji: 05/09/2022