Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii

Opis:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii (WIB-1/2020-O11)

Więcej informacji znaleźć można na stronie.Termin nadsyłania aplikacji: 01/04/2022