Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii (2)

Opis:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej.Termin nadsyłania aplikacji: 01/05/2022