Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Research Assistant LRB) – WIB

Opis:

Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group https://bit.ly/3F3BPsG w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Asystenta ds. badań.

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii, HERO

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

 Termin nadsyłania aplikacji: 28/02/2022