Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group – WIB

Opis:

Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group https://bit.ly/3F3BPsG w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Asystenta ds. badań.

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii, HERO

Więcej informacji

 Termin nadsyłania aplikacji: 31/10/2022