Administrator IT

Dziedzina: IT

Opis:

Zakres obowiązków :
● opieka (utrzymanie, modernizacja) nad infrastrukturą IT CeNT UW
● ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołu IT oraz pracownikami naukowymi CeNT UW

Wymagane umiejętności:
● minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnych wymaganiach
● znajomość teoretyczna i praktyczna systemów operacyjnych CentOS 6/7, Debian 8/9 na poziomie zaawansowanym
● doświadczenie w projektowaniu i administrowaniu usługami sieciowymi (DNS, DHCP, firewall, WWW, VPN, poczta)
● doświadczenie w projektowaniu i administrowaniu sieciami LAN (switche, VLANy)
● doświadczenie w pracy z serwerami (znajomość sprzętu)
● doświadczenie w administrowaniu przełącznikami ethernet (Dell, Brocade, HP, Juniper)
● praktyka w administrowaniu, utrzymaniu i korzystaniu z oprogramowania służącego do monitorowania infrastruktury IT (np. Zabbix)
● doświadczenie w pracy w serwerowni oraz znajomość stosowanych w nich rozwiązań (systemy zasilania, systemy chłodzenia, systemy gaszenia)
● umiejętność i doświadczenia w montażu / demontażu sprzętu serwerowego w szafach RACK, okablowywania sprzętu w szafach RACK
● znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (np. ILR Level 2 / B2)
● dobra organizacja pracy, umiejętność planowania / priorytetyzacji zadań, samodzielność, umiejętność prowadzenia dokumentacji, umiejętność pracy zespołowej

Mile widziane :
● doświadczenie w projektowaniu i administrowaniu klastrami obliczeniowymi
● doświadczenie w administracji macierzami Hitachi, NetApp, sieciami SAN
● doświadczenie w administrowaniu przełącznikami sieci wifi działającymi pod kontrolą kontrolera (Ruckus)
● doświadczenie w administrowaniu sprzętowymi firewallami (Sonicwall)
● praktyczna znajomość sieci InfiniBand
● posiadanie certyfikatów LPIC-1, RHCSA, CCNA, lub podobnych
● doświadczenie w kompilacji oprogramowania naukowego
● znajomość UZP, doświadczenie w zbieraniu ofert na potrzeby przetargu, doświadczenie w przygotowaniu OPZ

Oferujemy:
● możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie technologii sieciowych i Data Center obejmujących: klastry obliczeniowe, wirtualizację (xen, kvm), serwery usługowe (DNS, WWW, VPN, LDAP), urządzenia sieciowe (routery, switche, firewalle), sieci optyczne, technologię InfiniBand, systemy monitorowania infrastruktury IT, systemy zarządzania infrastrukturą laboratoryjną
● doświadczenie w pracy ze sprzętem sieciowym i serwerowym czołowych dostawców: Juniper, Brocade, HP, Supermicro, Dell i innych
● przyjazna atmosfera pracy wymiar pracy: pełny etat lub 4/5 etatu wymagana dostępność poza godzinami pracy: tak
praca zdalna: nie (wymagana obecność w biurze w godzinach pracy w wymiarze etatu)
miejsce pracy: Warszawa, ul. Banacha 2C

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: careers@cent.uw.edu.pl

Aby umożliwić nam przetwarzanie Waszych danych prosimy o zawarcie następującego oświadczenia w aplikacji:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Dziękując wszystkim aplikującym za zainteresowanie, informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Termin nadsyłania aplikacji: 09/02/2019