Adiunkt(Post-doc)(CeNT-32-2022)

Dziedzina: Nauki fizyczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-32-2022
Konkurs na stanowisko: Adiunkt (Post-doc) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Technologii Kwantowych, Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji, Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski.

Data ogłoszenia konkursu: 08.08.2022
Termin składania dokumentów: 13.09.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.09.2022
Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia:
 Rafał Ołdziejewski
 Artur Czerwiński

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu:

Wybrani kandydaci spełnili kryteria formalne zawarte w treści ogłoszenia oraz posiadają najlepsze osiągnięcia naukowe i doświadczenie badawcze w dziedzinach odpowiadających tematyce projektu oraz wykształcenie z zakresu potrzebnego do pracy w projekcie.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (Post-doc) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Technologii Kwantowych, Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji, Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych, Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski.

Tytuł projektu: Kwantowe Technologie Optyczne

Kierownik projektu: prof. dr hab. Konrad Banaszek

Numer konkursu: CeNT-32-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 13/09/2022