Adiunkt (WIB)(17.01.2023)

Opis:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do aplikowania na stanowisko adiunkta w projekcie badawczym pt. „Horyzont doskonałości w
zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii”

Więcej informacji.Termin nadsyłania aplikacji: 30/04/2023