Adiunkt (Postdoc)(WIB FUW)(19.07.2022)

Opis:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Adiunkta (Postdoca).

Tytuł projektu: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” (WIB-1/2020-O11)

Więcej informacji.Termin nadsyłania aplikacji: 31/08/2022