Adiunkt naukowy w projekcie Kwantowe Technologie Optyczne

Dziedzina: Fizyka

Opis:

Nazwa stanowiska: Adiunkt naukowy
Dziedzina: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika
Sposób wynagradzania: Umowa o pracę
Liczba ofert pracy:  2
Kwota wynagrodzenia: 10 000 – 15 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to 5 300 – 8 000 PLN
Data rozpoczęcia pracy:  1 września 2018 r. lub później
Okres zatrudnienia:  2 lata (z możliwością przedłużenia)
Instytucja: Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek
Tytuł projektu:  Kwantowe Technologie Optyczne

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest badanie specyficznie kwantowych zjawisk, takich jak superpozycje i splątanie, w celu rozwinięcia nowych metod przetwarzania i transmisji informacji kwantowej, metrologii, pomiarów i obrazowania.
Zadania badawcze:
1.       Projektowanie schematów pomiarów kwantowych
2.       Analiza skutków szumu i niedoskonałości
3.       Identyfikacja fundamentalnych ograniczeń kwantowych jako wartości odniesienia.
Oczekiwania wobec kandydatów:
1.       Znajomość przynajmniej jednej z dziedzin: fizyka optyczna, optyka kwantowa, fotonika, teoria informacji, statystyka matematyczna, przetwarzania obrazów odpowiadająca poziomowi wykształcenia kandydata/kandydatki
Lista wymaganych dokumentów:
1.       życiorys
2.       opis doświadczenia badawczego
3.       dane kontaktowe przynajmniej jednego pracownika naukowego zaznajomionego z pracami kandydata/kandydatki
Oferujemy:
Uczestnictwo w interesującym projekcie poświęconym w dalszej perspektywie praktycznemu wykorzystaniu zjawisk kwantowomechanicznych
Link do strony Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/303850
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): qtlab@cent.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2018 r.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 01/06/2018

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika