Adiunkt (CeNT-18-2022)

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Bartłomiej Fedorczyk

Uzasadnienie:

Do realizacji zadań w projekcie na stanowisku stażysta podoktorski (adiunkt) wybrano dra Bartłomieja Fedorczyka ze względu na posiadane doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje do realizacji zadań projektu.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Badania w kierunku zrozumienia losu egzogennie dostarczonego mRNA w komórce

Kierownik projektu: Dr inż. Paweł Sikorski

Numer konkursu: CeNT-18-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 22/07/2022

Słowa kluczowe: nukleotydy, inhibitory, 5' kap w mRNA, terapeutyczne mRNA