Zaproszenie na webinarium „Energy carriers and approaches towards a closed carbon-cycle”

W dniu 8 grudnia o godzinie 15:00 inicjatywa SUNERGY (https://www.sunergy-initiative.eu/) zorganizuje swoje pierwsze przemysłowe seminarium internetowe: Nośniki energii i podejścia do zamkniętego obiegu węgla. Członkowie zarządu SUNERGY Industry Maximilian Fleischer (Siemens Energy), Anastasios Perimenis (CO2 Value Europe) i Jan Mertens (Engie) będą rozmawiać o nośnikach energii, w tym opartych na węglu, i przedstawią przegląd potrzebnych technologii, transportu energii i wychwytywania dwutlenku węgla oraz strategie jego wykorzystywania (CCU).

Ich rozmowy przedstawią ogólny przegląd wyzwań, przed jakimi stoją europejskie firmy w zakresie neutralności klimatycznej, oraz tego, w jaki sposób inicjatywa SUNERGY może wkładem własnym za pomocą różnych podejść pomóc im stawić czoła wyzwaniom.

Inicjatywa SUNERGY to konsorcjum ponad 300 akademickich i przemysłowych interesariuszy z czołowych organizacji akademickich i przemysłowych w Europie. Jej nadrzędnym celem jest ustanowienie gospodarki o obiegu zamkniętym, napędzanej przez przekształcanie energii odnawialnej w chemikalia (zielone paliwa, chemikalia do platform i produkty o wysokiej wartości). Dwóch naukowców CeNT UW, prof. Joanna Kargul (Kierownik Laboratorium Paliw Słonecznych) oraz dr hab. Renata Solarska (Kierownik Laboratorium Badań Molekularnych Innowacji Energii Słonecznej) od samego początku aktywnie uczestniczą w inicjatywie SUNERGY. Prof. Joanna Kargul jest członkiem Rady Naukowej SUNERGY. Obecnie odpowiada za Strategiczny Program Badań i Innowacji oraz strategię komunikacyjną SUNERGY.

Więcej informacji i możliwość zarejestrowania się na to webinarium znajduje się tutaj

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z SUNERGY pod adresem: contact@sunergy-initiative.eu.