Wyniki uzyskane przez zespół dra hab. Krzysztofa Kazimierczuka w ramach grantu First Team i HARMONIA opublikowane w Angewandte Chemie (IF 12.257).

Z przyjemnością informujemy, że zespół dra hab. Krzysztofa Kazimierczuka z Laboratorium Spektroskopii NMR (CeNT) odniósł niebagatelny sukces. Publikacja wyników uzyskanych w ramach grantu First Team i HARMONIA ukazała się właśnie w Angewandte Chemie (IF 12.257) i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem (poniżej fragment listu od edytora):

Congratulations !

According to the evaluation of referees the results reported in your Communication are “highly important” or even “very important”. Less than 10% of our manuscripts receive such a positive review. (…) Furthermore, you are welcome to submit graphical material suitable for display on the outside or inside covers of Angewandte Chemie. Manuscripts that have received such positive recommendations are favored in our selection process.

W pracy przedstawiono nowatorską metodę znacznego przyspieszania (o rząd wielkości, tj. od dni do godzin) pomiaru widm 2D NMR w procesie miareczkownia białka ligandem. Eksperymenty te mają duże znaczenie i szerokie zastosowanie, również w procesie odkrywania nowych leków, ponieważ pozwalają uzyskać dokładne stałe powinowactwa i szeroką informację o nawet bardzo słabych oddziaływaniach molekularnych. Takie dane są niezbędne na przykład do kierowania procesem optymalizacji struktury wysoce specyficznych, silnych ligandów lub do wyjaśnienia sieci oddziaływań białek.

 Z pracą można zapoznać się klikając w link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202009479