Wyniki konkursu SONATA BIS 11

Ogłoszone zostały wyniki konkursu NCN -SONATA BIS 11, którego jednym z laureatów jest pracownik Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Środki na realizację projektu otrzymał dr inż. Paweł Sikorski z Laboratorium Chemii Bioorganicznej, kierowanego przez prof. dr hab. Jacka Jemielitego. 

Nagrodzony projekt nosi tytuł “Zrozumienie jak wirusowy epitranskryptom kształtuje odpowiedź immunologiczną gospodarza (ang. Deciphering how viral epitranscriptome shapes host immune response)”.

Wartość projektu to 3 996 720 zł.

 

Gratulujemy sukcesu!