Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Ogłoszono wyniki dla konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród laureatów znajdują się pracownicy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

– Prof. Wojciech Grochala (Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych), OPUS CHEMCAP- Cechy materii i zjawiska fizykochemiczne w nowym układzie „chemicznego kondensatora”.

– Prof. Marta Szulkin (Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście), OPUS- Wpływ urbanizacji na mikrobiotę układu pokarmowego u ptaków: podejścia porównawcze i eksperymentalne.

– Michał Michalski, PRELUDIUM (lab P. Setny- Laboratorium Modelowania Biomolekularnego)- Badania strukturalne domeny transbłonowej hemaglutyniny wirusa grypy.

 – Michał Lipka, PRELUDIUM (lab. M. Parniak – Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych)- Magnetometria atomowa oparta o niedopasowane szerokością pasma stany NOON oraz detekcję pojedynczych fotonów z rozdzielczością spektralną.

Serdecznie gratulujemy!