Wyniki konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2020 roku.

 

Z CeNT projekty w konkursie SONATA BIS otrzymali:

Nauki o życiu: „Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu” (kierownik: dr Mateusz Krzysztof Baca, Centrum Nowych Technologii)

 

Nauki ścisłe i techniczne:

  1. „Metody typu embedding w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złożonych układów zawierających ciężkie atomy” (kierownik: dr Małgorzata Olejniczak, Centrum Nowych Technologii)
  2. „Wpływ otoczenia molekularnego na strukturę, funkcję i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych” (kierownik: dr hab. Piotr Mikołaj Setny, Centrum Nowych Technologii)
  3. „Sondy chemiczne umożliwiające badanie oddziaływań pomiędzy poliaminami i białkami w komórkach żywych” (kierownik: dr Remigiusz Adam Serwa, Centrum Nowych Technologii)

 

Pełna lista do wglądu na stronie NCN

 

Gratulujemy!