Trzyletni program SUNER-C został sfinansowany przez Unię Europejską

Unia Europejska sfinansowała 3-letni program SUNER-C zatytułowany „SUNERGY Community and eco-system for accelerating the development of solar fuels and chemicals” („Społeczność i ekosystem SUNERGY w celu przyspieszenia wdrożenia paliw i chemikaliów słonecznych”).

Nadrzędnym celem projektu SUNER-C jest stworzenie zintegrowanej społeczności i ekosystemu w oparciu o istniejącą sieć SUNERGY oraz włączenie w tę strategiczną sieć B+R nowych interesariuszy z całej Europy. Dzięki połączeniu najwyższej jakości wiedzy podstawowej i wdrożeń z różnych sektorów społeczeństwa, a także często unikalnych zasobów infrastrukturalnych, wzmocniona społeczność przygotuje wspólne działania europejskie na dużą skalę. Celem jest pokonanie wyzwań naukowych, technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych, przyspieszenie innowacji w sektorze paliw i chemikaliów słonecznych oraz umożliwienie przejścia istniejących i przyszłych technologii z poziomu demonstratorów laboratoryjnych do zastosowań na skalę przemysłową. Przedstawicielem UW w tym projekcie jest prof. Joanna Kargul z Centrum Nowych Technologii UW, która kieruje działaniami mającymi na celu utworzenie technologicznej mapy drogowej dla paliw i chemikaliów słonecznych.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.