Stypendium START 2019, Agata Perlińska i Michał Parniak-Niedojadło

Z przyjemnością informujemy, że mgr Agata Perlińska z Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych i mgr Michał Parniak-Niedojadło z Laboratorium Technologii Kwantowych zostali laureatami programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze mgr Agaty Prelińskiej oraz mgr. Michała Parniaka-Niedojadło zostały ocenione przez recenzentów jako wybitne, dlatego stypendium zostało uhonorowane specjalnym wyróżnieniem.

Więcej informacji na stronie:

https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-programu-start-2019/

 

Gratulujemy!