Rozwój współpracy pomiędzy UW i WUM

Bardzo miło nam poinformować, że 2 kwietnia, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zostało zawarte porozumienie o współpracy i wspólnym wykorzystaniu Laboratorium Specjalistycznego Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS), rozpoczynającego działalność w CeNT UW. Jest to wielki sukces w zakresie współpracy obu uczelni, umożliwiający optymalizację wykorzystania potencjału naukowo-badawczego zaangażowanych instytucji.