Rozstrzygnięcie konkursu MNiSW na stypendia dla młodych wybitnych naukowców

Dr Kamil Steczkiewicz z Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów oraz dr Anna Wójcicka z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka (wniosek składany z ramienia I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), uzyskali stypendium naukowe, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. 

link