Rozstrzygnięcie konkursu IMPULS FNP

Fundacja rozstrzygnęła czwarty konkurs programu IMPULS, który jest organizowany w ramach projektu SKILLS FNP.

Wśród 9  laureatów znaleźli się:

  • prof. dr hab. Krystian Jażdżewsk, kierownik Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka  – nagroda II stopnia
  • dr inż. Paweł Horeglad, kierownik Laboaratorium Chemii Metaloorganicznej – nagroda III stopnia

Link