Przełomowe odkrycie pracowników CeNT

Zespół polskich naukowców – wśród których znajdują się pracownicy CeNT: dr n. med. Michał Świerniak, dr hab. n. med. Anna Wójcicka oraz prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski  – odkrył sposób, który pozwoli skuteczniej diagnozować pacjentów z rakiem tarczycy najbardziej zagrożonych ostrym przebiegiem tej choroby.

Lekarze i genetycy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu-Centrum Onkologii w Warszawie wykazali, że ciężkość przebiegu choroby związana jest z obecnością wrodzonej zmiany w genie DIRC3. Obecność tej mutacji w genie pozwala zakwalifikować danego pacjenta do grupy wysokiego ryzyka.
Obszerna informacja na temat odkrycia została zamieszczona na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – link