Prof. Marta Szulkin z CeNT UW współautorką artykułu w „Science”

W najnowszym wydaniu czasopisma “Science” ukazał się artykuł, którego współautorką jest dr hab. Marta Szulkin, prof. ucz. kierownik laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół Global Urban Evolution Project (GLUE), w którego skład wchodzą również naukowcy z CeNT, badał populację koniczyny białej rosnącej w miastach z różnych stref klimatycznych. Celem badań było zweryfikowanie czy roślina ta w każdym przypadku przystosowuje się do warunków miejskich w analogiczny sposób. Badania prowadzone były na bardzo dużą skalę – pobrano 110 019 próbek roślin ze 160 miast w 26 państwach na całym świecie.

Warto zauważyć, że badania zostały zainicjowane w bardzo nietypowy sposób: prof. Marc Johnson, (kierownik projektu) podczas urlopu naukowego podróżował z rodziną po świecie zbierając koniczynę w wielu miastach Azji i Ameryki Południowej. W trakcie zbierania materiału do badań zainspirował wielu naukowców, studentów oraz przyrodników aby dołączyli do projektu, dzięki czemu zgromadzono tak pokaźną kolekcję próbek.

Po więcej informacji zapraszamy na: 

https://www.uw.edu.pl/prof-marta-szulkin-z-cent-uw-wspolautorka-artykulu-w-science/

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0989