Procesor kwantowy znajduje praktyczne zastosowanie: usprawnia pomiary w spektroskopii

Badacze z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych w CeNT UW zbudowali pierwszy w Polsce procesor kwantowy i wykorzystali go w praktyce – w spektroskopii. Pokazali, jak dzięki kwantowemu przetwarzaniu informacji można bardziej wydajnie wyciągać informacje o materii schowane w świetle.

Wyniki badań, kierowanych przez dr. Michał Parniaka, zostały opublikowane w Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-022-28066-5

Więcej przeczytać można w dłuższym popularnonaukowych streszczeniu: https://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news7398.html

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.