Pracownicy CeNT UW laureatami konkursów NCN

W ogłoszonych niedawno przez Narodowe Centrum Nauki wynikach konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14 aż sześciu badaczy Centrum Nowych Technologii UW otrzymało finansowanie swoich grantów. Na szczególną uwagę zasługuje projekt “Podwójnie zawęźlone białka – granice złożoności topologicznej białek” kierowany przez dr hab. Joannę Sułkowską, który otrzymał największe finansowanie (2 218 320 zł) wśród wszystkich przyznanych projektów na Uniwersytecie Warszawskim.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym badaczom i życzymy powodzenia na dalszych etapach prowadzenia badań.

Lista finansowanych projektów:

OPUS 16:

  • “Podwójnie zawęźlone białka – granice złożności topologicznej białek”, dr hab. Joanna Ida Sułkowska
  • “Genetyczna historia Polaków”, prof. zw. dr hab. Piotr Węgleński

SONATA 14:

  • “Zbadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza”, dr Anna Agnieszka Marusiak
  • “Racjonalne Projektowanie Systemów Bio-Organicznych do Zastosowań Biomimetyczych”, dr Silvio Osella
  • “Badania w kierunku zrozumienia losu egzogennie dostarczonego mRNA w komórce”, dr inż. Paweł Jan Sikorski

PRELUDIUM 16:

  • “Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy”, mgr Katarzyna Młodzikowska

Informacje o konkursach, listy rankingowe oraz szczegółowe opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej NCN.