„Polskie Powroty” – laureat programu Dr Wojciech Skomorowski nowym badaczem w CeNT UW

Dr Wojciech Skomorowski, aktualnie pracujący na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, otrzymał grant na rozwijanie nowej tematyki badań w Centrum Nowych Technologii UW.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła trzecią edycję programu „Polskie Powroty”. W tej edycji do pracy naukowej w Polsce z zagranicy wróci trzynastu naukowców. NAWA sfinansuje najlepsze projekty naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych, medycznych oraz nauk społecznych. Co więcej, siedem projektów jest rekomendowanych do otrzymania grantu startowego z Narodowego Centrum Nauki.  Najwięcej naukowców w ramach programu powróci na Uniwersytet Warszawski (pięć osób). Trzy granty dla Wydziału Fizyki, i po jednym dla CeNT oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Laureat programu Polskie Powroty, Dr Wojciech Skomorowski, związany był z Pracownią Chemii Kwantowej na Wydziale Chemii UW, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie i doktoranckie. 

Od roku 2013 Dr Skomorowski z powodzeniem kontynuuje karierę naukową za granicą: na Uniwersytecie w Kassel w Niemczech, na którym realizował staż podoktorski w ramach stypendium Humboldta. Od roku 2016 pracuje naukowo na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.

Dr Skomorowski jest również członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. 

Serdecznie gratulujemy!