Połączona współpraca SUNRISE I ENERGY-X: duży krok w kierunku budowania klimatycznie neutralnej Europy

Aachen, 26 sierpnia 2019

Przedstawiciele projektów EU Horizon 2020 Coordination and Support Actions (CSAs) SUNRISE I ENERGY-X ogłosili współpracę 20-ego sierpnia 2019 na XIV Europejskim Kongresie Katalizy, EuropaCat 2019. Te dwie inicjatywy będą kontynuować do lutego 2020 przygotowania niezależnych map drogowych dla długoterminowych, zakrojonych na wielką skalę działań badawczo-rozwojowych w kierunku wytwarzania chemikaliów i paliw z odnawialnych źródeł energii. Od lutego 2020 planowane jest połączenie obu akcji CSA w nową inicjatywę, pod nową nazwą.

Te dwa projekty już zaczęły współpracować nad wspólnymi celami. Przedstawiciele SUNRISE I ENERGY-X wzięli udział w panelu dyskusyjnym podczas sesji: “The Energy-Chemistry Nexus: Towards a European Sustainable Energy & Catalysis Research Initiative”, zorganizowanej przez ENERGY-X 20-ego sierpnia 2019. Profesor Jens Nørskov, koordynator ENERGY-X, powiedział: “Ma to wielkie znaczenie, aby połączyć wysiłki w Europie w celu położenia mocnych podwalin naukowych oraz wspierania przełomów technologicznych, aby kształtować zrównoważoną gospodarkę.”

Oba projekty mają wspólne cele wprowadzenia na dużą skalę technologii przekształcania energii odnawialnej w czyste paliwa i chemikalia. Obecnie, obie inicjatywy pracują wspólnie nad ujednoliconym Manifestem. „Musimy myśleć długoterminowo i przezwyciężyć podziały”, wyjaśnił koordynator SUNRISE, profesor Huub de Groot. „Potrzebnych jest kilka równoważnych rozwiązań technologicznych, aby skutecznie walczyć ze zmianami klimatu. W tym celu powinniśmy połączyć wszystkie rodzaje podejść badawczych”, dodał.

 

Tło

SUNRISE i ENERGY-X to dwa z sześciu projektów CSA wybranych do zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020” „FETFLAG-01-2018” w obszarze badań energii, środowiska i zmiany klimatu. Obie inicjatywy otrzymały od Komisji Europejskiej po 1 mln EUR na opracowanie szczegółowych propozycji inicjatywy badawczej na dużą skalę w ciągu jednego roku, od marca 2019 r. do lutego 2020 r. Zarówno SUNRISE, jak i ENERGY-X mają na celu opracowanie zrównoważonych podejść do magazynowania energii odnawialnej (słonecznej i wiatrowej) poprzez jej konwersję do paliw i chemikaliów przy użyciu powszechnie występujących cząsteczek, takich jak dwutlenek węgla, woda i azot. Oba projekty zrzeszają 30 zaangażowanych organizacji, wspieranych przez ponad 300 instytucji i organizacji ze środowiska akademickiego, przemysłu i społeczeństwa.

Stopniowa eliminacja paliw kopalnych z procesów technologicznych wraz z modernizacją procesów produkcyjnych mają kluczowe znaczenie dla wypełnienia misji Paryskiego Porozumienia COP21 dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatu. Obecnie pilnie potrzebna jest europejska inicjatywa na dużą skalę, aby podjąć te kluczowe wyzwania i przyspieszyć globalne transformacje przemysłowo-technologiczne, jak również społeczne poprzez zastosowanie nowych, radykalnych i  przełomowych technologii bazujących na konwersji energii odnawialnej.

 

Film o SUNRISE: https://youtu.be/6DqxNKB14GY

Kontakt dla mediów:

SUNRISE Communication Team

contact@sunriseaction.eu  

ENERGY-X Communication Team

contact@energy-x.eu

www.sunriseaction.eu

www.energy-x.eu