Nagroda Gospodarcza od Prezydenta RP dla Warsaw genomics

7 października w Jasionce koło Rzeszowa Prezydent RP wręczył Nagrodę Gospodarczą w specjalnej kategorii Startup_PL spółce Warsaw Genomics.

Warsaw Genomics to innowacyjny start-up założony w roku 2015 przez pracowników Centrum Nowych Technologii  (CeNT) UW dr hab. Annę Wójcicką oraz Prof. Krystiana Jażdżewskiego.

Spółka opracowuje nowoczesne technologie diagnostyczne, które pozwalają szybko i tanio określić obecność zmian genetycznych odpowiadających za powstawanie i przebieg chorób. Dzięki swoim innowacjom Spółka jest w stanie oszacować ryzyko zachorowania na przypadłości dziedziczne: nowotwory, ale i inne – dotykające np. układu nerwowego, pokarmowego czy odpornościowego, a także dobrać lepsze terapie pacjentom onkologicznym.

We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Warsaw Genomics uruchomiła w roku 2017 Ogólnopolski Program Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka, w którym to Programie dotychczas przebadano 22 tysiące osób i zidentyfikowano wysokie zagrożenie choroby u ponad 1200 osób. Warsaw Genomics oferuje opiekę medyczną wszystkim zagrożonym pacjentom.

Do nagrody gospodarczej Prezydenta RP Spółkę zgłosiła Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Do kategorii Startup_PL mogą być nominowane firmy, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.