Międzynarodowy sukces Konsorcjum SUNRISE z udziałem prof. Joanny Kargul

Międzynarodowe Konsorcjum SUNRISE, w którego pracach uczestniczy prof. Joanna Kargul, kierująca Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych w CeNT UW, otrzymało grant Komisji Europejskiej Horyzont 2020, na projekt dotyczący zastosowania energii słonecznej w gospodarce cyrkularnej (gospodarce obiegu zamkniętego), która ma być odpowiedzią na problem marnowania surowców i rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Dzięki przyznanym funduszom stworzona zostanie mapa drogowa dla badań mających na celu zamianę energii słonecznej w paliwo i inne produkty chemiczne o podwyższonej wartości, jako alternatywy dla energii opartej na surowcach kopalnych.

Więcej informacji na stronie głównej UW pod adresem:

https://www.uw.edu.pl/grant-z-horyzontu-2020-dla-sunrise/