MAESTRO – prof. Maria Magda Konarska laureatką konkursu NCN

prof. Maria Magda Konarska  uzyskała akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie „Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu – modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA”.

Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT