Laureaci konkursów NCN

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe  projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2012 roku : OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2.

W Centrum Nowych Technologii  będą finansowane  projekty:  

  • dr Krzysztof Kazimierczuk  „ Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR” – SONATA BIS 2
  • dr Piotr Leszczyński „ Porównawcza analiza reaktywności Ag (II)SO4, Ag(I)2S2O8 oraz Ag(I)Ag(III)O2 w stosunku do serii modelowych związków organicznych” – OPUS 4
  • prof. zw. dr hab. Piotr Węgleński  „SUDPRO-globalne białko regulacyjne” – OPUS 4
  • dr inż. Anna Muszewska  „ Transpozony w genomach pierwszych grzybów lądowych (Zygomycota)” – SONATA BIS 2
  • mgr Tomasz Michałowski „ Sole anionów słabo-koordynujących: nowe fluorosiarczany metali przejściowych i post-przejściowych”  – PRELUDIUM 4
  • dr Tomasz Antosiewicz „ Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych” – SONATA 4

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!