Komentarz do artykułu naukowców z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów w BMC Biology

Opublikowany w BMC Biology artykuł pt. Determinants of the cytosolic turnover of mitochondrial intermembrane space proteins, którego autorami są Łukasz Kowalski i Piotr Brągoszewski (wraz z współpracownikami z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów i z Uniwersytetu w Heidelbergu) przedstawia szczegółową analizę mechanizmów kontroli jakości białek mitochondrialnych przez system ubikwityna-proteasom. Wyniki pracy dyskutuje komentarz pt. Proteasomal degradation competes with Mia40-mediated import into mitochondria, który ukazał się w tym samym czasopiśmie.

Gratulacje!